Smart Box

Smart box su razvodni kombinovani ormani predviđeni za ugradnju aktivne i pasivne IT opeme kao i komutacione elektroenergetske opreme. Predviđeni su za manje poslovne jedinice i stambene kuće. U gorenjm delu se postavlja jedan ili više redova sa instalacionim prekidačima i sklopkama. Ispod pregrade se ugrađuju patch paneli 19 inča i police za aktivnu opremu (switch-eve i routher-e). Vrata su transparentna zbog ugradnje WiFI routher-a Na dnu se postavlja napojna šina sa više utičnica.

Stepen zaštite je IP 66.

Nosaci opreme se posebno naručuju!
Smart panel sa jednim redom osigurača, jednim patch panelom i jednom policom za aktivnu opremu
Smart panel sa jednim redom osigurača, jednim patch panelom i dve police za aktivnu opremu