Previous slide
Next slide

ELECTROBOX

ELECTROBOX je robna marka inovativnih razvodnih ormana izrađnih prema najstrožijim kriterijume bezbednosti eu i iec. ugradnja elektro opreme je veoma brza, a prepravka i dogradnja laka. oprema se može montirati klasično na montažnu ploču ili na din šine bez upotrebe alata. konstrukcija za nošenje opreme omogućava postavljanje vodova iza opreme i na taj način smanjuje dužinu provodnika. brza ugradnja i smanjen utrošak provodnika smanjuje ukupnu cenu razvodnog ormana. modularnost konstrukcije dozvoljava konbinovanu montažu informacione i elektroenergetske opreme. područje primene ormana su električne instalacije građevinskih objekata, tehnološke opreme, komunalne, saobraćajne i elektrodistributivne infrastrukture kao i mašinogradnja. primena je moguća na mestima gde je uticaj spoljnog faktora prašine prema ip kodu maksimalno stepen 6, a faktor zaštite od vode maksimalno 5 , odnosno generalno ip 65.