Uputstvo

Plastificirani metalni razvodni ormani ELECTROBOX su namenjeni za montažu električne opreme niskog napona. Područje primene ormana su električne instalacije građevinskih objekata, tehnološke opreme, komunalne, saobraćajne i elektrodistributivne infrastrukture kao i mašinogradnja. Primena je ograničena uticajem spoljnih faktora.ELECTROBOX ormani se mogu primenjivati na mestima gde je uticaj spoljnog faktora prašine prema IP kodu maksimalno stepen 6, a faktor zaštite od vode maksimalno 5 , odnosno generalno IP 66.

Montaža-ugradnja ormana

Mesto ugradnje razvodnih ormana mora biti odabrano tako da se vrata mogu otvoriti za ugao od 135 stepeni. Ormani moraju biti postavljeni isključivo vertikalno, ne smeju biti izloženi previsokoj spoljnoj temperaturi, kao ni štetnim mehaničkim uticajima. Takođe ne smeju biti izloženi štetnom uticajem leda na sunđerastu zaptivku vrata.

Ormani visine do 1400mm montiraju se fiksiranjem na zid uz upotrebu tipskih zidnih nosača. Preko te visine montiraju se kao slobodnostojeći uz primenu tipskog postolja.U slučaju montaže van objekta neophodna je ugradnja tipskog krova.

Ugradnja opreme u razvodni orman

Ugradnja opreme vrši se na montažnu ploču ili na unutrašnju modularnu konstrukciju. Prilikom izrade otvora za prolaz kablova ili montažu opreme koristiti alate koji ne oštećuju plastificirane površine. Svi otvori na kućištu moraju biti zatvoreni opremom koja obezbeđuje stepen zaštite IP 66.

Napomena

Vrata ormana nakon ugradnje moraju biti zatvorena i zaključana. Pre puštanja pod napon obavezno izvršiti izjednačenje potencijala kućišta, vrata i montažne ploče, odnosno modularne noseće konstrukcije. Ormani se ugrađuju u skladu sa dobrom inženjerskom praksom isključivo od strane ovlašćenih lica.