Unit Box

Unit box su merno-razvodni ormani predviđeni za ugradnju električnih brojila aktivne energije ili poluindirektnih brojila. Moguća su i hibridna rešenja. Mogu biti izrađeni sa dodatnim krovom i postoljem za ugradnju na otvorenom prostoru.

Stepen zaštite je IP 66.

UB-S Ugradnja na stub
UB-E Slbodnostojeći sa krovom