Module Box

Ormani tipa Module box sastoje se od standardnog kićišta uz dodatak modularne konstrukcije za montažu elektro opreme. Modularna konstrukcija skraćuje vreme potrebno za planiranje i omogućava veoma brzu montažu elektro opreme. Razuđenost provodnika omogućava bolje hlađenje u odnosu na smeštanje provodnika u zatvorene PVC kanalice. Takođe nije potrebna izrada izolacionih maski. Din šine su deo modularne konstrukcije i uračunate su u cenu. Brža montaža i kraće trase provodnika omogućavaju veću uštedu od investicije. Ovo rešenje pruža veoma laku naknadnu dogradnju opreme, kao i promenu rasporeda opreme. Stepen zaštite na spoljne uticaje je IP 66.

Modularni razvodni ormani umesto montažne ploče imaju modularnu konstrulciju za nošenje komutacine opreme. Prednosti ovih ormana su brojne:

1. Zadovoljavaju sve kriterijume bezbednosti EU i IEC, što nije slučaj kod ormana sa montažnom pločom.
2. Izrada je mnogo brža, a eventualna dogradnja veoma laka.
3. Troši se dosta manje provodnika što smanjuje cenu i količinu oslobođene toplote.
4. Maska služi kao ventilaciona dijafragma i povećava odvođenje toplote preko kućišta.
5. Ukupna cena modularnih ormana je manja od cene ormana sa montažnom pločom. Što su ormani veći i deblji preseci provodnika taj odnos je još povoljniji u korist modularnih ormana.

Stepen zaštite je IP 66.

LEGENDA

DB-M 55/950/21 Širina /visina/dubina
P panel -montažna ploča
M modularna konstrukcija za opremu
G staklena vrata
E za spoljnu montažu sakrovom i postoljem

DELOVI MODULARNOG RAZVODNOG ORMANA

TIPOVI MASKI MODULARNOG RAZVODNOG ORMANA

Kod ormana širine 300mm, u red staje 12 modula, kod ormana širine 550 mm u red staje 25 modula, a kod širine 800 mm u red staje 38 modula tj. 38 automatskih osigurača.

IZGLED MODULARNOG ORMANA SA KOMUTACIONOM OPREMOM